Skip to main content.

Caracterització bibliomètrica de la producció científica a Catalunya, 1996-2006.

Lluís Rovira1, Raül Isaac Méndez-Vásquez2,4, Eduard Suñén-Pinyol3, i Jordi Camí3,4

1Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), 2Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM), 3Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), y 4Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona, 2007. http://researchmarks.com/ncrcat06

Estudi realitzat per encàrrec del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol comentari o sugeriment adreceu-vos a:
jcami@jcami.eu
llrovira@agaur.gencat.net

El present informe desglossa la producció científica des de la perspectiva temàtica i sectorial, agregacions per a les quals s’han obtingut indicadors bibliomètrics simples i compostos sobre la base dels documents citables -articles, resums, proceedings i notes, aquestes últimes només fins 1996- , i publicats des de Catalunya en el període 1996-2006. Addicionalment s’inclou una comparació internacional que va des de 1981 fins a 2006.

Les dades font de l’informe provenen de les bases de dades National Citation Report for Spain (NCR) i National Science Indicators (NSI), dos productes ad hoc de Thomson Scientific.

Aquest informe és la continuació d’anteriors estudis:


Estudi complementari sobre l'evolució de la producció científica de Catalunya (1992-2006):

Consideracions prèvies:

Els autors agraeixen Rosa Cervelló i Gerbert Olivé la seva contribució en la preparació d'aquest informe.